Yellow box

De PAdventures.info
Saltar a: navegación, buscar

link=Yellow Box Yellow Box
Dostępny z: Osiągnięcia
Opis: Wypadają z niego przeróżne przedmioty. Aby go otworzyć potrzebujemy link=PA yellow keyPA yellow key.
Przykładowe przedmioty: